Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội"
Ngày đăng 20/09/2023 | 4:17 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội"

Địa điểm dự án: Lô 69 A1 và Lô 69 A2, Kcn Nội Bài, xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Tải tài liệu tại đây: