Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư"Xây dựng nhà máy sản xuất cột viễn thông, cột điện, gia công tấm kim loại, thiết bị cao thế và hàng cơ khí dân dụng"
Ngày đăng 19/09/2023 | 7:38 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư"Xây dựng nhà máy sản xuất cột viễn thông, cột điện, gia công tấm kim loại, thiết bị cao thế và hàng cơ khí dân dụng"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư"Xây dựng nhà máy sản xuất cột viễn thông, cột điện, gia công tấm kim loại, thiết bị cao thế và hàng cơ khí dân dụng" Công ty Cổ Phần CMT Việt Nam.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần CN3*(Lô CN3.1-1), Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: