Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhà máy rượu của Công ty TNHH Russkyi Alyans Việt Nam"
Ngày đăng 19/09/2023 | 7:31 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhà máy rượu của Công ty TNHH Russkyi Alians Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhà máy rượu của Công ty TNHH Russkyi Alyans Việt Nam"

Địa điểm thực hiện dự án: Lô 49H2-KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: