Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư '' Sản xuất bản mạch điện tử có gắn linh kiện"
Ngày đăng 18/09/2023 | 2:05 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư '' Sản xuất bản mạch điện tử có gắn linh kiện"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư '' Sản xuất bản mạch điện tử có gắn linh kiện"

Địa điểm dự án: Tầng 2, nhà xưởng số 3, Lô 38B, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: