Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "MHI Aerospace Việt Nam"
Ngày đăng 08/09/2023 | 3:57 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "MHI Aerospace Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư  "MHI Aerospace Việt Nam"

Địa điểm dự án: Lô N-8 (Lô H-7), Lô P3 (Lô I-4) Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: