Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Hà Nội) ''
Ngày đăng 06/09/2023 | 7:44 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Hà Nội) ''

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Hà Nội) ''

Địa điểm dự án: Lô 37-KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: