Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác"
Ngày đăng 31/08/2023 | 8:05 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác"

Địa điểm dự án: Lô 37, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: