Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 10.000M3/ngày đêm"
Ngày đăng 31/08/2023 | 3:50 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 10.000M3/ngày đêm"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án " Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 10.000M3/ngày đêm"

Địa điểm dự án: KCN Thạch Thất-Quốc Oai-huyện Quốc Oai- Thành phố Hà Nội

Tải tài liệu tại đây: