Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Về việc giải quyết một số TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyết giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Ngày đăng 12/01/2023 | 5:41 AM

Thông báo: Về việc giải quyết một số TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyết giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực hiện một số thủ tục hành chính về Môi trường nhằm tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau: