Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Về tổ chức thi viết chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường
Ngày đăng 17/11/2022 | 7:35 AM

Thông báo: Về tổ chức thi viết chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Hội đồng Thi tuyển chức danh Trưởng phòng quản lý Tài Nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội năm 2022 thông báo để các ứng viên dự thi viết tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường biết, thực hiện cụ thể như sau