Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Điểm phúc khảo môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau
Ngày đăng 15/11/2022 | 7:52 AM

Thông báo: Điểm phúc khảo môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau

Hội đồng Thi tuyển công chức thông báo điểm phúc khảo môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau