Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất năm 2022
Ngày đăng 17/09/2022 | 7:54 AM

Thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất năm 2022

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo việc Thi  tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất năm 2022 như sau: