Phòng và chống dịch nCoV

V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:30 AM  | View count: 6120
V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:23 AM  | View count: 676
Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

v/v đôn đốc sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:33 PM  | View count: 240
Phòng và chống dịch bệnh

v/v thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 24/05/2021 | 08:43 PM  | View count: 674
v/v thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 569
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch ...

v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:21 AM  | View count: 293
v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19   Xem chi tiết tại đây

Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:16 AM  | View count: 202
Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp   Xem chi tiết tại đây ...

v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:46 AM  | View count: 503
v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem ...

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 07/05/2021 | 10:00 AM  | View count: 110
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:22 AM  | View count: 77
v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:27 PM  | View count: 97
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem chi tiết...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 28/04/2021 | 03:30 PM  | View count: 100
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khuc ông nghiệp   Xem ...

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế

Ngày đăng 22/02/2021 | 10:57 AM  | View count: 390
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày ...

  bản đồ khu quản lý

  tin mới

 

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới