Phòng và chống dịch nCoV

Thông báo V/v đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 07/01/2022)

Ngày đăng 10/01/2022 | 07:32 AM  | View count: 652
Thông báo V/v đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 07/01/2022)

Văn bản số 1957/BQL-QHXD ngày 10/12/2021 về Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 13/12/2021 | 07:43 AM  | View count: 2634
về Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp

V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:30 AM  | View count: 7411
V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:23 AM  | View count: 1672
Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Đôn đốc sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:33 PM  | View count: 761
Phòng và chống dịch bệnh

Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 24/05/2021 | 08:43 PM  | View count: 1233
Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 1150
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch ...

v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:21 AM  | View count: 859
v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19   Xem chi tiết tại đây

Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:16 AM  | View count: 724
Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp   Xem chi tiết tại đây ...

v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:46 AM  | View count: 1396
v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem ...

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 07/05/2021 | 10:00 AM  | View count: 460
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:22 AM  | View count: 429
v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:27 PM  | View count: 513
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem chi tiết...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 28/04/2021 | 03:30 PM  | View count: 399
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khuc ông nghiệp   Xem ...

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế

Ngày đăng 22/02/2021 | 10:57 AM  | View count: 654
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày ...

  bản đồ khu quản lý

  tin mới

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới