Phản ánh - Kiến nghị - Góp ý

       Để góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp và cá nhân qua các phương thức như sau:
1. Thư điện tử: ykiendonggop_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
2. Số điện thoại đường dây nóng:
- Cố định: 02433560426
- Di động: 0912.075.758 (Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Quản lý); 0983.418.468 (Ông Trần Văn Minh - Quyền Chánh Văn phòng).