Thông tin liên hệ

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Số 4 Vũ Trọng Khánh, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao , Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn