Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thông báo V/v đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 07/01/2022)

Ngày đăng 10/01/2022 | 07:32 AM  | View count: 547
Thông báo V/v đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 07/01/2022)

Quyết định V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2022 | 07:11 AM  | View count: 615
Quyết định V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Văn bản số 1957/BQL-QHXD ngày 10/12/2021 về Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 13/12/2021 | 07:43 AM  | View count: 2501
về Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp

V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:30 AM  | View count: 7163
V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:23 AM  | View count: 1438
Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Đôn đốc sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:33 PM  | View count: 571
Phòng và chống dịch bệnh

Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 24/05/2021 | 08:43 PM  | View count: 1073
Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 971
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch ...

v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:21 AM  | View count: 603
v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19   Xem chi tiết tại đây

Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:16 AM  | View count: 476
Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp   Xem chi tiết tại đây ...

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày đăng 13/05/2021 | 09:29 AM  | View count: 1171
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển...

v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:46 AM  | View count: 1061
v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem ...

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 07/05/2021 | 10:00 AM  | View count: 326
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:22 AM  | View count: 199
v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:27 PM  | View count: 283
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem chi tiết...

  tin mới

  bản đồ khu quản lý

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới