Thông tin doanh nghiệp cần biết

iHanoi - Chạm để kết nối

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:19 AM  | View count: 48
iHanoi - Chạm để kết nối

V/v thực hiện thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Ngày đăng 05/07/2024 | 02:51 PM  | View count: 87
V/v thực hiện thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Nhà máy xử lý tráng phủ kim loại Thiên Việt Technology

Ngày đăng 04/07/2024 | 03:18 PM  | View count: 41
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Nhà máy xử lý tráng phủ kim loại Thiên Việt Technology

Hà Nội công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ

Ngày đăng 29/06/2024 | 03:23 PM  | View count: 119
Hà Nội công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ

Nhiều tiện ích không thể bỏ qua trên ứng dụng "iHanoi" sắp ra mắt

Ngày đăng 25/06/2024 | 02:34 PM  | View count: 53
Nhiều tiện ích không thể bỏ qua trên ứng dụng "iHanoi" sắp ra mắt

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Fukoku Việt Nam

Ngày đăng 19/06/2024 | 09:08 AM  | View count: 65
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Fukoku Việt Nam

Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Ngày đăng 18/06/2024 | 04:06 PM  | View count: 49
Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Về đôn đốc đấu nối nước thải và kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định

Ngày đăng 18/06/2024 | 09:12 AM  | View count: 129
Về đôn đốc đấu nối nước thải và kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng, các hỗ trợ có liên quan và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc”

Ngày đăng 14/06/2024 | 10:40 AM  | View count: 46
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng, các hỗ trợ có liên quan và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc”

Báo cáo đề xuất CPMT Cơ sở “Nhà máy Alpha Industries Việt Nam”

Ngày đăng 14/06/2024 | 10:36 AM  | View count: 52
Báo cáo đề xuất CPMT Cơ sở “Nhà máy Alpha Industries Việt Nam”

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công ty TNHH Asti Hà Nội

Ngày đăng 14/06/2024 | 10:25 AM  | View count: 62
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công ty TNHH Asti Hà Nội

Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm trên phần mềm Quản lý doanh nghiệp

Ngày đăng 14/06/2024 | 09:13 AM  | View count: 248
Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm trên phần mềm Quản lý doanh nghiệp

Vận động hiến máu tình nguyện năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 09:04 AM  | View count: 146
Về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2024

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 07/06/2024 | 07:32 AM  | View count: 59
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 30/5/2024 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương...

Tổng hợp các doanh nghiệp có thông tin về môi trường

Ngày đăng 05/06/2024 | 04:38 PM  | View count: 86
Tổng hợp các doanh nghiệp có thông tin về môi trường

  tin mới

  bản đồ khu quản lý

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới