Trang chủ

Đảng - đoàn thể

Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày đăng 29/03/2018 | 2:50 PM

Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ngày 02/3/2018. Trong hai ngày 18 và 25/3/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ. Đảng ủy đã mời PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên cao cấp – Học viện Báo chí và tuyên truyền làm báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên trao đổi về phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu, tác phong khoa học, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; về phong cách, tác phong dân chủ tập thể của người đứng đầu, của cán bộ và nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu…

 

           Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải tập trung 4 giải pháp căn cơ: nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân. Bằng mọi cách phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, từng bộ phận. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

 

 Hội nghị ngày 18 tháng 3 năm 2018. Báo cáo tại Hội nghị: PGS. TS Phạm Hồng Chương – Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

Hội nghị ngày 25 tháng 3 năm 2018. Báo cáo tại Hội nghị: PGS. TS Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Học viện báo chí và Tuyên truyền.

 

  dịch vụ cộng đồng

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới

  Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh